Wat leer je tijdens een BHV cursus?

0
564

Binnen ieder bedrijf zijn er voldoende medewerkers nodig die kennis hebben van BHV. Alhoewel we allemaal wel een beetje weten wat dat inhoudt, is het takenpakket van de BHV’er lang niet bij iedereen volledig duidelijk. Net zoals we ook lang niet allemaal een goed beeld hebben van wat er tijdens een BHV cursus nu precies wordt geleerd. Want wist je bijvoorbeeld dat het tijdens zo’n cursus om heel wat meer dan alleen EHBO draait?

Jij neemt de leiding

Het allerbelangrijkste wat je leert tijdens een BHV-opleiding, is de leiding nemen in geval van calamiteiten. Wordt er iemand onwel of breekt er brand uit, dan duurt het altijd een aantal minuten voordat de hulpdiensten ter plekke kunnen zijn. In die minuten ben jij degene die moet handelen. Jij moet ervoor zorgen dat mensen zo veilig mogelijk zijn en blijven, dat de hulpverlening wordt opgestart. Een zware taak, waar niet voor niets aardig wat training voor nodig is.

Om de leiding te kunnen nemen, moet je natuurlijk wel weten wat je moet doen. Hoe je het gevaar voor je collega’s en jezelf zo klein mogelijk kunt maken en houden. Om die reden ga je tijdens een cursus aan de slag met veel uiteenlopende situaties waarover je niet alleen de theorie leert, maar ook de praktijk oefent.

Eerste hulp, brand en ontruiming

Eerste hulp neemt een belangrijke rol in binnen de BHV. Je leert tijdens een cursus levensreddende handelingen, zoals reanimeren. Ook leer je bijvoorbeeld hoe je moet handelen bij brandwonden, botbreuken, verslikking en andere medische noodsituaties. Je weet na afloop hoe en wanneer je de stabiele zijligging toe moet passen en ook welke verbandmiddelen je op welk soort wonden moet gebruiken. Natuurlijk ben je geen volleerd arts of verpleegkundige, maar tot de tijd dat deze arriveren is de patiënt bij jou in zo goed mogelijke handen.

Hiernaast leer je ook hoe te handelen in het geval van brand. Ook hier geldt weer dat je niet het werk van de professionals, de brandweer, over kan nemen. Een gebouw dat volledig in brand staat kun jij niet blussen. Proberen te voorkomen dat een klein brandje groter wordt? Dat leer je wel, en ook hoe je dit zo veilig mogelijk kunt doen. Naast het omgaan met blusmiddelen is ook het omgaan met je collega’s een belangrijk aandachtspunt. Hen wil je in het geval van een brand of andere calamiteit zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Communicatie tijdens incidenten en goede ontruimingsprocedures behoren dus ook tot de lesstof.