AlgemeenWat is een medium precies?

Wat is een medium precies?

Er zijn een aantal verschillende namen die worden gebruikt om één en hetzelfde te omschrijven. Een paranormaal medium, een spiritueel medium of iets soortgelijks. In principe is het allemaal hetzelfde in de kern van het begrip. Voornamelijk is een medium een geleider tussen de levenden en het hiernamaals. Het is niet altijd even duidelijk wat een medium precies wel of precies niet is, en wat dan het verschil is met bijvoorbeeld een helderziende of een paranormaal begaafd persoon. En er is wel degelijk een verschil tussen die dingen. Ik leg hier even kort uit wat een medium wel en niet is.

Verschil tussen een medium en een paranormaal begaafde

Dit is een gevalletje van object-categorie. Een medium is een paranormaal begaafde, maar een paranormaal begaafde is niet altijd een medium. Het is een belangrijk verschil om direct te herkennen. Een paranormaal begaafde is kort gezegd iemand die bepaalde gaven of krachten heeft die niet bij iedereen voorkomen, en niet altijd te verklaren zijn aan de hand van bestaande wetenschap. Hieronder valt een medium, maar ook een helderziende of een paragnost. Een medium is dus maar een van de verschillende soorten paranormale gaven. Door bepaalde energie of andere entiteiten te voelen kunnen paranormaal begaafde personen informatie verkrijgen. Zie het een beetje als een sterkere manifestatie van het voorgevoel of onderbuikgevoel.

Wat doet een medium dan?

Een medium gebruikt ook een vorm van energie om informatie te verkrijgen, maar wel op een specifieke manier. Er wordt vaak gesproken over het contact opnemen met de doden, maar dit is niet per se het geval. Sommige mediums doen hier wel aan, maar het is niet de definitie van een medium. Door bijvoorbeeld de geestelijke energie van een persoon aan te voelen kunnen sommige mediums gebeurtenissen in het verleden aanvoelen, of zelfs gebeurtenissen in de toekomst. Mediums zorgen voor het contact met de geestelijke versie van onze werkelijkheid, en dit kan dus veel verschillende vormen aannemen. Wel doen veel mediums online aan het aanvoelen van emoties van overleden personen die dichtbij hun te lezen persoon stond.

Hoe weet je of je paranormaal begaafd bent?

De waarheid is dat het heel lastig is om zeker te weten dat je niet paranormaal begaafd bent. Ook bij mensen die al langer weten dat zij een gave hebben kan de kracht wispelturig zijn. Het kan heel lastig zijn om de energie die nodig is om informatie te lezen aan te sturen. Misschien heb jij ook wel een gave, maar ben je niet sterk of geleerd genoeg om deze gave te gebruiken. Wie weet leer jij in de toekomst wel jouw krachten te beheersen!

Random blogs vandaag

Laatste berichten

Gerelateerde berichten