Scheiden: een overzicht van de stappen die je moet nemen

0
520

Als het allemaal niet meer zo goed gaat binnen een huwelijk, dan kiezen mensen er regelmatig voor om uit elkaar te gaan en te gaan scheiden. Een besluit wat impact heeft op iedereen, zowel op de twee gehuwden, als de eventuele kinderen. Om het allemaal in goede banen te leiden is het van belang dat alles zorgvuldig wordt aangepakt. Wij delen in dit artikel een stappenplan met je, welke je als leidraad kunt gebruiken.

1: Scheidingsmelding maken

De officiële mededeling dat je wilt scheiden noem je een scheidingsmelding. Dit is natuurlijk allesbehalve makkelijk, echter wel iets wat moet gebeuren. Je stelt jouw partner dus op de hoogte van het besluit dat je genomen hebt. Doe dit op een rustige manier en geef hem/haar de kans om te kunnen reageren. Vertel waarom het (voor jou) beter is om uit elkaar te gaan en zorg dat je niet gaat gooien met verwijten. Niemand heeft er iets aan, om met ruzie uit elkaar te gaan na dit belangrijke gesprek. Blijf met elkaar in gesprek, want dit maakt het in de toekomst een stuk gemakkelijker om samen afspraken te (kunnen) maken.

2: Hulp van mediator of advocaat

Je hebt een scheidingsadvocaat nodig om het juridische deel goed te regelen. Een echtscheiding wordt namelijk uitgesproken door een rechter. Alleen een advocaat mag hiervoor een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Welke juridische specialist je nodig hebt is afhankelijk van de situatie. Wil je gebruik maken van mediation dan kies je ervoor om samen begeleiding te krijgen van één advocaat of mediator. 

Willen jullie beiden een eigen advocaat, dan zullen de advocaten in overleg met jullie afzonderlijk tot een overeenstemming proberen te komen. Als dit lukt dan leggen zij de afspraken schriftelijk vast in een scheidingsconvenant, welke vervolgens met een gezamenlijk verzoekschrift zal worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal dan uiteindelijk een besluit nemen met betrekking tot de punten waarover jullie het niet eens zijn met elkaar.

3: Persoonlijke gegevens aanleveren

Om tot een scheiding over te gaan dien je eerst alle gegevens van jezelf, jouw partner en eventuele kinderen te verzamelen. Ook de gegevens van het huwelijk, zoals datum en plaats, en een eventuele akte van de huwelijkse voorwaarden horen hierbij. Heb je deze akte niet, dan ben je in principe getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen. Weet je het allemaal niet zeker, laat dit dan nakijken door een professional, zoals jullie mediator of advocaat zoals een advocaat Eindhoven.

4: Schulden en bezittingen

Om alles goed in kaart te kunnen brengen is het belangrijk om een overzicht te maken van eventuele schulden en bezittingen van jezelf en jouw partner. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van de woning en de notariële hypotheekakte. Daarnaast zijn financiële stukken als de lijfrentepolissen, beleggingen, de kapitaalverzekering, bankafschriften (ook van de spaarrekeningen) en de aangiften van inkomstenbelasting ook belangrijk om te bundelen. Zijn er motorvoertuigen, dan moet ook hiervan een overzicht komen. Bedenk alvast hoe je de inboedel zou willen verdelen en doe een voorstel aan jouw partner.

5: Alimentatie

Het is voor alle partijen belangrijk om te weten hoe men er financieel voor staat na de scheiding. Wellicht moeten jullie kinderalimentatie en/of partneralimentatie betalen. Zorg daarom dat je alle bewijsstukken met betrekking tot het inkomen van jezelf en je partner verzamelt. Bekijk ook of je in de toekomst wellicht een ander huis moet kopen, of dat je wellicht over moet gaan tot het huren van een woning. Misschien wil jij graag in het huis blijven wonen en dien je je partner uit te kopen. Zorg dat je alles inzichtelijk hebt zodat hier niet meer naar hoeft worden gezocht. Hoe langer je je zaakjes niet op orde hebt, hoe langer de scheiding zal duren.

6: Pensioen

Als je gaat scheiden dan kan dit gevolgen hebben voor je pensioen. Om dit te kunnen bepalen zijn er bewijsstukken nodig waarin staat welke pensioenaanspraken er van toepassing zijn op jou en jouw partner. Heb je voor meerdere werkgevers gewerkt dan heb je misschien bij verschillende pensioenverzekeraars een stukje pensioen opgebouwd. Indien je directeur- grootaandeelhouder bent en je je pensioen in je eigen beheer hebt opgebouwd, dan moet je de pensioenbrief en de laatste overzichten welke door de accountant zijn gebruikt voor de jaarstukken, kunnen overleggen.

7: Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dat zijn jullie als ouders zijnde wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit plan wordt samen met het verzoek tot scheiding ingediend bij de rechtbank. In het ouderschapsplan leg je o.a. vast op welke manier de zorg- en opvoedtaken worden verdeelt en op welke manier je elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over het vermogen van de minderjarige kinderen en de kosten van de verzorging en opvoeding.