ZakelijkBeperk financieel risico met een verzuimverzekering

Beperk financieel risico met een verzuimverzekering

Zeker voor kleine en middelgrote bedrijven kan een verzuimverzekering een goed idee zijn. De kosten van verzuim kunnen snel oplopen, zeker wanneer een medewerker langdurig ziek is. Het loon van de medewerker moet twee jaar doorbetaald worden, er komen kosten bij om de medewerker te laten re-integreren en soms moet de medewerker tijdelijk vervangen worden. Een verzuimverzekering kan een deel van die kosten opvangen: de loondoorbetaling wordt er geheel of deels mee afgedekt. De keuze in welke mate is aan u. en zieke medewerker kost de werkgever ook tijd. De Wet Verbetering Poortwachter stelt hoge eisen aan de inspanningen van de werkgever om de medewerker te laten terugkeren op het werk en, als dat niet lukt, in ander werk eventueel bij een andere werkgever. Zo is een werkgever verplicht om voortgangsgesprekken te voeren en dit alles vast te leggen in een dossier. Er gelden allerlei wettelijke termijnen waaraan de werkgever moet voldoen. Bent u als werkgever daar nalatig in, dan kunnen de kosten nog verder oplopen.

Arbodienstverlening

Als werkgever bent u verplicht moeite te doen om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Door een verzuimverzekering te combineren met arbodienstverlening, wordt u veel werk en zorgen uit handen genomen. Wanneer u een arbopakket afneemt via uw verzekeraar neemt de arbodienst een belangrijk deel van het werk over. De bedrijfsarts voert dan de voortgangsgesprekken met de medewerker, doet de benodigde medische onderzoeken, stelt in overleg met u als werkgever een re-integratieplan op en helpt bij het invullen van formulieren en het doen van meldingen bij UWV. Een bedrijfsarts weet precies wat er nodig is om aan de regels te voldoen en kan ook uw medewerker helpen op een verantwoorde manier weer aan het werk te gaan. Kortom: een hele zorg minder. Ook kan een arbodienst adviseren over preventieve maatregelen. Misschien zijn er binnen uw bedrijf speciale risico’s voor medewerkers waar u iets aan kunt doen.

Waar moet u op letten bij het kiezen van een verzuimverzekering?

Net als bij alle andere verzekeringen zijn er ook bij verzuimverzekeringen veel verschillende vormen. Dat kan handig zijn, omdat het beter aansluit bij uw wensen, maar het kan er ook voor zorgen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Een aantal zaken waar u op kunt letten:

  • Wat wordt er precies gedekt, oftewel: hoeveel van het loon wordt doorbetaald door de verzekering?
  • Voor hoe lang sluit u de verzekering af?
  • Is er een eigen risicoperiode en hoe langt duurt deze?
  • Zijn de werkgeverslasten ook meeverzekerd?
  • Is het contract makkelijk uit te breiden met andere verzekeringen, zoals arbodienstverlening of verzekeringen voor medewerkers?
  • Bij de arbodienstverleningscontracten kunt u vaak kiezen uit verschillende pakketten. Ook de opbouw van het tarief kan nogal verschillen. Het opvragen van verschillende offertes kan geld besparen, maar wees ook alert op verschillen in dienstverlening per aanbieder.

Random blogs vandaag

Laatste berichten

Gerelateerde berichten